22 czerwca o godz. 16.00 na sali gimnastycznej przy
ul. Pionierów 1 odbędzie się uroczyste zakończenie roku  klas 8. Uczniowie klas 8 odbiorą świadectwa 23 czerwca o godz. 9.00.

23 czerwca o godz. 10.00 na sali gimnastycznej przy ul. Pionierów 1 odbędzie się uroczyste zakończenie roku klas 0-7.

Skip to content