konsultacje

Konsultacje nauczycieli

Konsultacje są czasem przeznaczonym dla uczniów, w trakcie którego uczniowie mają możliwość indywidualnego spotkania się z nauczycielami w celu omówienia swoich postępów, pytań czy ewentualnych trudności w nauce. Podczas konsultacji, nauczyciele służą pomocą w wyjaśnianiu trudności, udzielaniu dodatkowych wyjaśnień czy udostępnianiu dodatkowych materiałów edukacyjnych. Spotkania te są doskonałą okazją dla uczniów do uzyskania dodatkowej pomocy i wsparcia w swoim procesie nauki.

Baradzi-Pyt Aldona

-

Boczek Sylwia

-

Cichowska Renata

-

Jach Violetta

wtorek, godz. 15:15-16:15

Jawień Elżbieta

wtorek, godz. 12:35-13:35

Kielar Justyna

wtorek, godz. 14:25-15:25

Kokoszka Adriana

wtorek, godz. 15:15-16:15

Kondzior Paweł

-

Krasnoborska Anna

poniedziałek, godz. 14:15-15:15

Krzyżanowska Joanna

-

Nowak Bogumiła

-

Paruch Ewa

-

Pilarczyk Ewa

poniedziałek, godz. 14:25-15:25

Synówka Monika

-

Taraszkiewicz Paulina

wtorek, godz. 14:00-15:00

ks. Traczykowski Paweł

-

Wołczańska Małgorzata

-

Buczma Katarzyna

wtorek, 14:25-15:25

Cichoński Piotr

-

Frycz Renata

-

Jastrzębska Renata

wtorek, godz.15:10-16:10

Karbownik-Urbańska Katarzyna

-

Kłobucka Magda

wtorek, godz. 14:25-15:25

Komaniecka Justyna

czwartek, godz. 14:00-15:00

Kozakow Małgorzata

poniedziałek, godz. 15:00-16:00

Krysiak Anna

piątek, godz. 14:15-15:15

Marcjan Anna

-

ks. Ożóg Kamil

-

Październiak Julita

wtorek, godz. 13:30-14:30

Podlewska Bożena

-

Sztetner Beata

wtorek, godz. 14:.00 - 15:00

Podlewska Bożena

-

Urbaniak Aneta

-

Aktualności