Szanowni Państwo

Od 27 lutego 2023 r. rozpoczynamy rekrutację w formie elektronicznej do:


1) Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły :

  a) W terminie od 27 lutego do 10 marca  2023 r. wypełniają elektronicznie „Zgłoszenie do szkoły obwodowej” kandydata.

  b) Zgłoszenie drukują i  składają w sekretariacie szkoły od 27 lutego do 10 marca 2023 r. w godz. 7.30 – 15.30

2) Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

  a) W terminie od 27 lutego do 10 marca  2023 r. wypełniają elektronicznie „Wniosek o przyjęcie kandydata”.

  b) Wniosek drukują i  składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru od 27 lutego do 10 marca  2023 r.


 • oddziału  przedszkolnego  (5-latki i 6-latki) www.swidnica.przedszkola.vnabor.pl

  Rodzice:

  a) W terminie od 27   lutego do 10 marca 2023 r. wypełniają elektronicznie „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego”.

  b) Drukują go i podpisany wniosek składają w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 – 15.30.

Dodatkowe informacje na stronie: http://um.swidnica.pl
Skip to content