nabory nowego rocznika

Rekrutacja

1 TERMIN REKRUTACJI
od 26.02.2024
godz. 08:00
do 08.03.2024
godz. 15:00
Rejestracja przez rodziców/opiekunów prawnych nowych wniosków na stronie internetowej: rekrutacje-swidnica.pzo.edu.pl oraz złożenie wniosku w placówce pierwszego wyboru lub podpisanie wniosku elektronicznie z wykorzystaniem e-podpisu.
od 26.02.2024
godz. 08:00
do 11.03.2024
godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
14.03.2024
godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 15.03.2024
godz. 08:00
do 20.03.2024
godz. 15:00
Potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane - rodzice potwierdzają wolę zapisu w systemie elektronicznym lub składają w przedszkolu/szkole pisemne potwierdzenie.
22.03.2024
godz. 08:00
Udostępnienie w systemie rekrutacji dla placówek list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
22.03.2024
godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
22.03.2024
godz. 15:00
Procedura odwoławcza – wprowadzenie przez placówkę do systemu dzieci przyjętych w ramach procedury odwoławczej.
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
25.03.2024
godz. 08:00
Udostępnienie w systemie rekrutacji listy wolnych miejsc na stronie publicznej dla rodziców (o ile będą wolne miejsca).
od 25.03.2024
godz. 08:00
do 09.04.2024
godz. 15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub szkolnego oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
15.04.2024
godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 16.04.2024
godz. 08:00
do 19.04.2024
godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia.
22.04.2024
godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Aktualności