Oddziały przedszkolne

Zapraszamy do oddziałów przedszkolnych!
JEDYNA TAKA OFERTA W KRAJU!

 • Oddziały przedszkolne znajdują się w odrębnym budynku na ulicy Pionierów 1.
 • Każdy oddział przedszkolny ma do dyspozycji dwie sale: salę do zajęć oraz salę zabaw „radosna szkoła”  wyposażone w kolorowe meble, sprzęt rekreacyjny oraz sportowy, zabawki i pomoce dydaktyczne stosowne do wieku i potrzeb dzieci.
 • Podczas zajęć sportowych dzieci korzystają ze szkolnej sali gimnastycznej.
 • W ogrodzie szkolnym jest nowoczesny plac zabaw dla dzieci.
 • W razie konieczności dzieci korzystają  z pomocy pielęgniarki szkolnej, która pracuje we wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 do 15.00.
 • Oddziały przedszkolne prowadzą nauczanie i wychowanie zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 • W oddziale przedszkolnym pracuje wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna – wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie.
 • Oddział przedszkolny pracuje 5 godzin dziennie w godzinach  8.00 –  13.00.
 • W oddziałach przedszkolnych realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego oraz programy: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Szklanka mleka”, „Tropiciele – Olimpiada umiejętności.
 
 

1. Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju.

2. Stymulowanierozwoju wychowanka.

3. Kształtowanie i rozwijanie aktywnoci dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata.

4. Przygotowanie dzieci do podjcia nauki szkolnej.

 • Zajęcia w oddziałach przedszkolnych prowadzone są różnorodnymi metodami pobudzającymi dzieci do aktywności i kreatywności.
 • Jeśli pogoda sprzyja dzieci przebywają  na świeżym powietrzu na placu zabaw  „Radosna Szkoła”
 • Biorą udział w konkursach, przeglądach, wystawach, rozwijając w ten sposób swoje zdolności i zainteresowania.
 • Organizujemy dzieciom wyjścia do kina, teatru, na audycje umuzykalniające, wycieczki krajoznawcze.
 • Współpracujemy z biblioteką szkolną, Świdnickim Ośrodkiem Kultury, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
 • Bardzo dbamy o dobre kontakty z rodzicami naszych wychowanków.
 • Organizujemy wiele imprez szkolnych i środowiskowych takie,  Kiermasz Bożonarodzeniowy, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Wigilia klasowa, Walentynki, bal karnawałowy, Festiwal Muzyczny „Barka Radości”, koncert dla rodziców.
 • Nasze dzieci aktywnie uczestniczą w przygotowywanych przez uczniów klas starszych akademiach okolicznościowych oraz przedstawieniach.
 • Dzieci oraz rodzice korzystają z pomocy psychologa i pedagoga w szkole.
Skip to content