Pierwszego grudnia do naszej szkoły zawitał niecodzienny gość – Pan Rafał Bawoł – strażak, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Pan Rafał przybliżył uczniom klasy Ia i IIb, z czym wiąże się praca w zawodzie strażaka. Przeprowadził również szkolenie dla uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na początek odbył się profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu naszego gościa. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej – oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy, podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja) i niedopuszczeniu do powstania dalszych powikłań do czasu przybycia karetki pogotowia ratunkowego.
Strażak zaprezentował również podstawowe zasady postępowania w przypadku omdlenia, ataku padaczki, krwotoku, zranienia. Nie zapomniano o przypomnieniu numerów alarmowych. Uczniowie chętnie ćwiczyli wykonywanie czynności ratunkowych pod czujnym okiem naszego gościa. Wszyscy z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu.
Dziękujemy bardzo za przygotowane zajęcia, które pokazały uczniom, jak ważna jest pierwsza pomoc przedmedyczna oraz istotna jest praca strażaków dla społeczeństwa.

A.Urbaniak
E.Paruch
M. Kozakow

By xGF

Skip to content