30 listopada 2022 r. miało miejsce rozstrzygnięcie Międzyszkolnego konkursu „Pierwsza Pomoc na 315%”. Spośród dostarczonych prac plastycznych nagrodzono siedem z nich. Oprócz wręczenia nagród uczniowie klas VII – VIII wzięli udział w części praktycznej Międzyszkolnego Konkursu. Delegacje ze szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy, Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy, Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy, Szkoły Podstawowej nr 105 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Świdnicy oraz Szkoły Podstawowej nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy udzielały pomocy w zainscenizowanej sytuacji poparzenia przedramienia I i II stopnia, ofierze wypadku komunikacyjnego, osobie w stanie omdlenia, porażonej prądem oraz prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Nasi uczniowie otrzymali wyróżnienie za przeprowadzone działania. Mamy nadzieję, że oni i pozostali uczestnicy, pomimo stresu związanego z konkursem, świetnie się bawili.

Skip to content