31 maja 2022r. klasa 4a skończyła udział w programie „Bieg po zdrowie”. Był to projekt prowadzony przez stację SANEPID w Świdnicy. Udział w tym przedsięwzięciu polegał na wykonywaniu szeregu zadań, których nadrzędnym celem było uświadamianie szkodliwości palenia. Uczniowie chętnie kolorowali obrazki, tworzyli komiksy, plakaty
i obliczali, jak wiele pieniędzy trzeba wydać na utrzymywanie się w nałogu, jakim jest palenie papierosów. Dzieci przeprowadziły również wywiady ze swoimi palącymi
i niepalącymi rodzicami, w których dorośli wyjaśniali, dlaczego palą albo rzucili palenie.
Z prac uczniów została przygotowana mała wystawa na szkolnym korytarzu.


M.Myczak, E.Pilarczyk

By xGF

Skip to content