Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie: „Językowe potyczki: Check your English/Prűfe dein Deutsch”, którego organizatorem była Podstawowa Szkoła Społeczna w Świdnicy. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to etap szkolny, w którym uczniowie pisali test ze znajomości gramatyki, słownictwa oraz wiedzy o państwach anglo- i niemieckojęzycznych. Po tym etapie zostały wyłonione trzy najlepsze osoby: Jan Jakowicki, Camilla Baczyńska oraz Julia Gościniak, którzy przeszli do etapu powiatowego. Ostatni etap odbył się w szkole Społecznej w Świdnicy 24 marca. Uczniowie musieli przygotować scenkę na wylosowany wcześniej temat i przedstawić ją przed jury. Laureatem konkursu i zdobywcą trzeciego miejsca został uczeń naszej szkoły Jan Jakowicki. 

Serdecznie gratulujemy.

By xGF

Skip to content