Terminy egzaminów poprawkowych:

24 sierpnia 2023 r.

  • język polski godz. 9.00-9.45 (część pisemna) i 10.00-10.30 (część ustna)
  • plastyka godz. 9.00-9.45
  • przyroda godz. 9.00-9.45 (część pisemna) i 10.00-10.30 (część ustna)
  • fizyka godz. 11.00-11.45 (część pisemna) i 12.00-12.30 (część ustna)

25 sierpnia 2023 r.

  • matematyka godz. 9.00-9.45 (część pisemna) i 10.00-10.30 (część ustna)
  • wychowanie fizyczne godz. 9.00-9.45 (część pisemna) i 10.00-10.30 (część ustna)
  • chemia godz. 11.00-11.45 (część pisemna) i 12.00-12.30 (część ustna)
Skip to content