Patron naszej szkoły – Jan Paweł II – jest dla nas autorytetem w codziennym życiu. Staramy się odkrywać i rozumieć głębię jego nauki. Chcemy, by był dla nas wzorem do naśladowania w dobrych uczynkach, w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich talentów. Nasz Patron uczy nas szacunku do każdego człowieka, motywuje na do pogłębiania swojej wiedzy i ciągłego stawiania sobie wymagań.
Jan Paweł II stał się naszym duchowym nauczycielem i przewodnikiem, towarzyszy nam w naszych szkolnych działaniach.
21 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona. Uczniowie z młodszych klas przygotowali krótki program artystyczny i wspólnie odśpiewaliśmy „Barkę” – ulubioną piosenkę Jana Pawła II. Zorganizowano dwa konkursy: plastyczny pod nazwą „ Podróże Jana Pawła II”, a w starszych klasach konkurs wiedzy o naszym Patronie. Niespodzianką było to, że jedna z uczennic ósmej klasy przygotowała ulubione kremówki wielkiego Polaka. Uczniowie wszystkich klas wraz wychowawcami przygotowali piękne kolorowe plakaty o naszym Patronie.

A.Urbaniak
B.Podlewska

By xGF

Skip to content