HASŁO: KUBIZM.
CO TO ZNACZY?
CZY JUŻ POMYSŁ NA TO MACIE?
CZY W KWADRATY I TRÓJKĄTY
ŚWIAT NASZ MOŻE BYĆ ZAKLĘTY?

Klasa czwarta oraz piąta w październiku poznawała tajniki kubizmu, czyli stylu plastycznego we współczesnej sztuce, gdzie kolorowe obrazy stworzone są z figur geometrycznych, podziałów i linii.

By xGF

Skip to content