Dzisiaj: Czwartek, 22 października 2020
 Czytających: 36

2015.01 - Zapisy do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy ogłasza zapisy do szkoły na rok szkolny 2015/2016. Zapisy prowadzi sekretariat szkoły w dniach od 15 stycznia do 20 kwietnia 2015 r. w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Poniżej zamieszczamy do pobrania Karty zgłoszenia, które można także otrzymać w sekretariacie szkoły.

 

 

 

Od 1 września 2015 r. planowane jest utworzenie:

  • oddziałów przedszkolnych – dzieci 5-letnie (rocznik 2010),
  • klasy I - dzieci 6-letnie (urodzone w 2009 r.) oraz dzieci 7-letnie (urodzone między 01 lipca 2008 r. a 31 grudnia 2008 r. oraz pozostałe dzieci z I połowy 2008 roku).
  • klasy I o profilu tanecznym.
  • klasy IV o profilu tanecznym oraz nabór uzupełniający do klasy II i III tanecznej.

 

UWAGA: Liczebność klas I to maksymalnie 25 osób!

 

Do szkoły przyjmuje się:

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie danych osobowych dziecka niezbędnych do zapisu po uprzednim zgłoszeniu się rodziców w oznaczonym terminie (od 15 stycznia do 20 kwietnia),
  2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły – w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez dyrektora szkoły.
 
Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci 5 - letnie w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przygotowania przedszkolnego są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
 
Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lub 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
 
 
 
 
Zachęcam Państwa do osobistego odwiedzenia naszej szkoły. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania i wątpliwości.
 
Zapraszam od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
 
 
 

 Dyrektor szkoły

Joanna Grębowska-Szpak

 

 

Aktuallizacja: 2015.04.01 - 20:14 / Autor: Webmaster
Urząd Miejski w Świdnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Ministerstwo Edukacji Narodowej Centralna Komisja Egzaminacyjna Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Rzecznik Praw Dziecka