Dzisiaj: Sobota, 25 listopada 2017
 Czytających: 31

2014.01 - Zapisy do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy ogłasza zapisy do szkoły na rok szkolny 2014/2015. Zapisy prowadzi sekretariat szkoły w dniach od 15 stycznia do 20 kwietnia 2014 r. w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Poniżej zamieszczamy do pobrania Karty zgłoszenia, które można także otrzymać w sekretariacie szkoły.

 

 

 

Od 1 września 2014 r. planowane jest utworzenie:

  • oddziałów przedszkolnych – dzieci 5-letnie (rocznik 2009) oraz dzieci 6-letnie (urodzone między 1 lipca 2008 a 31 grudnia 2008 .),
  • klasy I - dzieci 6-letnie (urodzone między 1 stycznia 2008 r. a 30 czerwca 2008 r.) oraz dzieci 7-letnie (rocznik 2007).

UWAGA: zgodnie z Art. 16.1 Ustawy o Systemie Oświaty - na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko urodzone w okresie między 1 lipca 2008 a 31 grudnia 2008 r. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej. Takie dziecko jest wtedy zwolnione z realizacji  obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

UWAGA: Liczebność klas I to maksymalnie 25 osób!
 
 
SCHEMAT DOTYCZĄCY ZAPISÓW ZGODNIE Z ROCZNIKIEM DZIECKA:

 

2007 rok - dziecko zapisujemy do klasy I

2008 rok (urodzone między 1.01. a 30.06.) - dziecko zapisujemy do klasy I

2008 rok (urodzone między 1.07. a 31.12.) - dziecko zapisujemy do oddziału przedszkolnegoLUB na wniosek rodzica - do klasy 1

2009 rok - dziecko zapisujemy do oddziału przedszkolnego

 
 
 
Do szkoły przyjmuje się:
1.     Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie danych osobowych dziecka niezbędnych do zapisu po uprzednim zgłoszeniu się rodziców w oznaczonym terminie (od 15 stycznia do 31 marca),
2.     Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły – w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję Rekrutacyjną.
 
Do oddziału przedszkolnego (5 - godzinnego) przyjmowane są dzieci 5 - letnie i 6 - letnie (urodzone między 01 lipca 2008 r. a 31 grudnia 2008 r.) w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przygotowania przedszkolnego są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
 
Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lub 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
 
 
Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców może przyjąć do klasy pierwszej dziecko 6 - letnie urodzone między 1 lipca 2008 r. a 31 grudnia 2008 r.  

 

 

Zachęcam Państwa do osobistego odwiedzenia naszej szkoły. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania i wątpliwości. Zmian jest dużo, ale można dobrze zaplanować edukację swojego dziecka.
 
Zapraszam od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
 
 
 

 Dyrektor szkoły

Joanna Grębowska-Szpak

 
 
 
Aktuallizacja: 2014.05.06 - 14:15 / Autor: Webmaster
Urząd Miejski w Świdnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Ministerstwo Edukacji Narodowej Centralna Komisja Egzaminacyjna Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Rzecznik Praw Dziecka