Dzisiaj: Poniedziałek, 13 lipca 2020
 Czytających: 26

XIII Międzyszkolny Konkurs Pierwszej Pomocy „Umiemy pomagać”.

28 listopada w naszej szkole odbył się XIII Międzyszkolny Konkurs Pierwszej Pomocy „Umiemy pomagać”.

Do udziału w konkursie zgłosiło się  siedem świdnickich szkół podstawowych.

Konkurs składał się z trzech części:

I część – XIII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. „Bezpieczne zachowania w lesie””.

Konkurs skierowany był do uczniów z klas I-III. Uczniowie mięli wykonać pracę, w której za pomocą środków plastycznych przedstawiali właściwe zachowania w lesie.

 W tym roku Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce  - Kalina Zięcina  SP nr 6 
II miejsce - Lena Szubka SP nr 315 
III miejsce  - Emilia Litwin  SP nr 4 
wyróżnienie - Oskar Warachim SP nr 105 
wyróżnienie - Gabriela Jaśków SP nr 8 

II część – XIII Międzyszkolny konkurs Pierwszej Pomocy „Umiemy pomagać” – część teoretyczna

Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu  składającego się z 30 pytań konkursowych. Wszystkie zespoły wykonały zadania w określonym czasie.

Wyłonieni zwycięzcy to:

I miejsce  - Szkoła Podstawowa nr 315  
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr  2
III miejsce  - Szkoła Podstawowa nr 8  

III część – XIII Międzyszkolny konkurs Pierwszej Pomocy „Umiemy pomagać” – część praktyczna.

Zadaniem uczniów  w tej części konkursu było pokazanie, w jaki sposób należy udzielić pomocy poszkodowanym w różnych wypadkach. Młodzi ratownicy musieli udowodnić, że umieją pomóc m.in. osobie porażonej prądem, poszkodowanemu z  raną ciętą dłoni, ze złamaniem otwartym przedramienia,  poparzonemu dziecku. Sędziowie oceniali również działania uczniów w sytuacjach udzielania pomocy osobie, która straciła przytomność, ma intensywny krwotok z nosa oraz osobie z zatrzymaną akcją serca.

Nad przebiegiem konkursu czuwali wolontariusze grupy SIM działającej przy świdnickim PCK.

Zwycięzcami konkursu praktycznego są:

I miejsce  - Szkoła Podstawowa nr 4
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr  8
III miejsce  - Szkoła Podstawowa nr 2  

Jury konkursu:

 

  • Pani Alina Jasionowicz – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy – organizator konkursu

 

  • Pani Teresa Borek  - Oddział Rejonowy PCK w Świdnicy - współorganizator konkursu

 

  • Pan Katarzyna Pawłowska  - Przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy

 

  • Pani Małgorzata Jurkowska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy

 

  • Pan Ireneusz Skawina - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy

 

  • Pan Wojciech Ochęcki – Przedstawiciel Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy

 

  • Pan Szymon Szczepaniak – Przedstawiciel Komendy  Powiatowej Policji w Świdnicy

 

  • Pan Krzysztof Grzegorczyk - Przedstawiciel Straży Miejskiej w Świdnicy

 

  • Pani Natalia Gielerska – Przedstawiciel PCK, sędzia główny konkursu

 

 

 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Świdnicy.

 

Już po raz trzynasty jako organizatorzy konkursu, mamy poczucie satysfakcji z działań, które podejmujemy. Przygotowania uczniów do konkursu i sam konkurs, to konsekwentne działania edukacyjne, zmierzające do wpajania kultury bezpieczeństwa od najmłodszych lat i kształtowania właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży.

 

 Konkurs mógł się odbyć w naszej szkole dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizatorów, czyli pań: Alicji Surowiec –Komarnickiej, Małgorzaty Kozakow.

 

 

Koordynator konkursu:

Alicja Surowiec-Komarnicka

Małgorzata Kozakow

 

 

 

20191127_163902.jpg
20191128_074019.jpg
20191128_090849.jpg
20191128_090906.jpg

20191128_090929.jpg
20191128_090953.jpg
20191128_091537.jpg
20191128_091549.jpg

20191128_091557.jpg
20191128_091606.jpg
20191128_091610.jpg
20191128_091655.jpg

20191128_091703.jpg
20191128_091710.jpg
20191128_091719.jpg
20191128_091727.jpg

20191128_091731.jpg
20191128_092003.jpg
20191128_092019.jpg
20191128_092039.jpg

20191128_092202.jpg
20191128_092213.jpg
20191128_092228.jpg
20191128_092527.jpg

20191128_092532.jpg
20191128_092542.jpg
20191128_092622.jpg
20191128_092633.jpg

20191128_093310.jpg
20191128_093323.jpg
20191128_093419.jpg
20191128_093439.jpg

20191128_093503.jpg
20191128_093504.jpg
20191128_102050.jpg

Aktuallizacja: 2019.11.29 - 16:37 / Autor: m.januszkiewicz
Urząd Miejski w Świdnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Ministerstwo Edukacji Narodowej Centralna Komisja Egzaminacyjna Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Rzecznik Praw Dziecka