Dzisiaj: Wtorek, 11 sierpnia 2020
 Czytających: 45

Nasza szkoła dołączyła do Klubu Szkół UNICEF !

Nasza szkoła dołączyła do Klubu Szkół UNICEF !
 
Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. 
Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. 
W naszej szkole w ramach Klubu UNICEF będziemy m.in. propagować ważne dni / wydarzenia międzynarodowe.
Zawsze jednak przyświeca nam ten sam cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej.
Celem Klubu jest:
edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,
budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości,
zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów,
propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej.
 
Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat akcji organizowanych przez UNICEF zajrzyj na stronę:
www.unicef.pl
Koordynatorem szkolnego Klubu  jest Alicja Surowiec-Komarnicka.
 

Aktuallizacja: 2019.09.05 - 17:54 / Autor: m.januszkiewicz
Urząd Miejski w Świdnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Ministerstwo Edukacji Narodowej Centralna Komisja Egzaminacyjna Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Rzecznik Praw Dziecka