Dzisiaj: Czwartek, 22 października 2020
 Czytających: 29

Trzymaj formę

W roku szkolnym 2011/2012, w ramach ogólnopolskiego programu „Trzymaj formę”, w naszej szkole realizowany będzie projekt edukacyjno – profilaktyczny. Program „Trzymaj formę” współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny i Polską Federację Producentów Żywności w ramach realizacji strategii WHO dot. diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

I.    CELE OGÓLNE

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania nawyków prozdrowotnych wśród uczniów i rodziców. Sposobem osiągnięcia tego celu jest promocja zdrowego stylu życia (właściwe odżywianie, aktywność fizyczna, ograniczanie skutków stresu, wyeliminowanie uzależnień) w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki (kształtowanie OSOBISTEGO MODELU ZDROWEGO STYLU ŻYCIA).

II.    METODY  PRACY

Program realizowany jest metoda projektu, dzięki temu wykracza poza podstawę programową realizowaną w szkole. Pozwala uczyć się poprzez działanie, wyzwala aktywność, samodzielność, daje poczucie związku działań z realnymi sytuacjami i potrzebami. Pracując w grupach zadaniowych uczniowie często uczą się ucząc innych, podejmują współpracę z rówieśnikami i dorosłymi, przyjmują na siebie zobowiązania, uczą się podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i przyjmowania odpowiedzialności. Nauczyciel jest jedynie organizatorem procesu kształcenia, natomiast bezpośrednia realizacja należy do uczniów, którzy mają dużą autonomię w tym zakresie.

Zadania wynikające z realizacji projektu realizowane będą przez:


•    Grupy projektowe (chętni uczniowie z klas V i VI) działające w ramach Klubu Liderów Programu „Trzymaj formę” –opiekun n-l przyrody,
•    Pedagoga i psychologa szkolnego
•    Grupę ekspertów (nauczyciela w-f, przyrody, informatyki, matematyki, wdż, techniki, plastyki, wychowawców klasowych, pielęgniarkę szkolną), którzy wspierają uczniów w trakcie realizacji zadań.

Koordynator szkolny programu: Bogusława Kętrzyńska (nauczyciel przyrody)
 


 

Aktuallizacja: 2011.12.21 - 22:20 / Autor: Webmaster
Urząd Miejski w Świdnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Ministerstwo Edukacji Narodowej Centralna Komisja Egzaminacyjna Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Rzecznik Praw Dziecka