Dzisiaj: Czwartek, 22 października 2020
 Czytających: 60

Moje dziecko idzie do szkoły

Przekroczenie progu szkoły to wielkie przeżycie nie tylko dla pierwszoklasisty, ale również dla jego najbliższych. Dlatego też w naszej szkole podjęliśmy decyzję o realizacji programu „Moje dziecko idzie do szkoły” wdrażanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy.
Adresatami programu są uczniowie klas pierwszych i ich rodzice.

Celem programu jest :

 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych dzieci;
 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat zdrowego stylu życia oraz czynników wpływających na zachowanie zdrowia;
 • przekonanie ich o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych i wskazaniu roli, jaką pełnią w kształtowaniu nawyków u dzieci.


Rozpoczęcie nauki w szkole wiąże się z wieloma istotnymi zmianami w życiu dziecka i jego rodziny. Nowy etap w życiu dziecka to nowe problemy i nowe zagrożenia wpływające na rozwój dziecka i jego zdrowia. Obowiązki szkolne, nowe środowisko, dodatkowe zajęcia zbiegają się z okresem intensywnego wzrostu. Czynniki te mogą mieć wpływ na zdrowie iprawidłowy rozwój dziecka. Świadomość wpływu różnych czynników na samopoczucie dziecka i umiejętne postępowanie może zapobiec lub znacznie złagodzić ich negatywne oddziaływanie na organizm.

Materiały dydaktyczne dla rodziców i nauczycieli poruszają m.in. zagadnienia dotyczące:

 • prawidłowego żywienia,
 • wymogów sanitarnych przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków,
 • zapobiegania nadwadze i otyłości,
 • higieny jamy ustnej,
 • prawidłowej postawy dziecka,
 • ochrony wzroku,
 • skutków biernego palenia,
 • dobrodziejstwa szczepień ochronnych,
 • wad wymowy,
 • bezpieczeństwa dziecka w drodze do i ze szkoły, w domu i w szkole,
 • zdrowia psychicznego dziecka.


Proponowane działania w zakresie potrzeb zdrowotnych dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej zostały zaakceptowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu panią Beatę Pawłowicz oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Nasz pierwszaku – działamy dla Ciebie po to, by czas spędzony w szkole był jak najbardziej efektywny!

Aktuallizacja: 2011.12.21 - 22:20 / Autor: Webmaster
Urząd Miejski w Świdnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Ministerstwo Edukacji Narodowej Centralna Komisja Egzaminacyjna Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Rzecznik Praw Dziecka