Dzisiaj: Czwartek, 20 lutego 2020
 Czytających: 94

INNOWACJA PEDAGOGICZNA – „UMIEM POMAGAĆ - PIERWSZA POMOC”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA – „UMIEM POMAGAĆ - PIERWSZA POMOC”

 

W naszej szkole od września do listopada realizowana będzie innowacja pedagogiczna „Umiem pomagać – pierwsza pomoc”.

Zajęcia prowadzone będą dla uczniów klas IV-VIII.

Cele innowacji:

 • nauczenie i utrwalenie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia  zdrowia  lub  życia,  w  tym  prowadzenia  resuscytacji  na  miejscu zdarzenia;
 • kształtowanie  postawy  etycznej  związanej  z  udzielaniem  pierwszej  pomocy 
  i  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielanej pomocy;
 • uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy;
 • wzbudzanie potrzeby uczenia się, doskonalenia i wszechstronnego rozwoju;
 • przygotowanie do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu

w społeczeństwie.

Bloki tematyczne:

 1. Co to jest pierwsza pomoc? Jak rozpoznać zagrożenia i zachować się w miejscu wypadku?
 2. Osoba nieprzytomna. Zasłabnięcie. Pierwsza pomoc we wstrząsie.
 3. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne.
 4. Bandażowanie - opatrywanie ran i krwotoków, amputacji urazowych.
 5. Pierwsza pomoc w złamaniach – bandażowanie.
 6. Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem elektrycznym oraz osobom tonącym.
 7. Pierwsza pomoc w oparzeniach termicznych i chemicznych oraz hipotermii, odmrożeń.
 8. Pierwsza pomoc przy zadławieniach i zatruciach.
 9. Pierwsza pomoc przy ukąszeniach, użądleniach i pogryzieniach.
 10. Pierwsza pomoc w ataku padaczki, krwawienia z nosa i przypadku nagłych zachorowań.
 11. Wezwanie pogotowia ratunkowego do wypadku i zachorowania. Apteczka pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc na miejscu wypadku drogowego.

 

Tego typu zajęcia to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia. 

 

Autorem innowacji pedagogicznej oraz prowadzącą zajęcia jest wykwalifikowana nauczycielka, posiadająca uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z udzielania pierwszej pomocy -  Alicja Surowiec-Komarnicka.

 

Aktuallizacja: 2019.09.12 - 14:23 / Autor: m.januszkiewicz
Urząd Miejski w Świdnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Ministerstwo Edukacji Narodowej Centralna Komisja Egzaminacyjna Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Rzecznik Praw Dziecka