Dzisiaj: Niedziela, 11 kwietnia 2021
 Czytających: 44

2020.06.25 - Zdalna Szkoła

Nazwa zadania: „ZDALNA SZKOŁA”.

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Świdnicę wraz z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie 01-044,
przy ul. Spokojnej 13A.

https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu 99 911,40 zł

Wysokość dotacji: 99 911,40 zł ze środków europejskich w ramach projektu pn. “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Opis: ww. cel zrealizowany zostanie w ramach wsparcia szkół w celu ułatwienia prowadzenia zajęć w formie zdalnej – spośród zakupionych 40 sztuk laptopów dla świdnickich szkół nasza szkoła otrzymała 4.


Beneficjentami Projektu – są uczniowie Szkół Podstawowych: nr 1, nr 2, nr 4, nr 6, nr 8, nr 105 i nr 315 w Świdnicy.

 

Okres realizacji: od 20.04.2020 r. do 20.10.2020 r.


 

promocja_Zdalna_szkoła_strona_www_UM-1.jpg

Aktuallizacja: 2021.02.27 - 19:42 / Autor: Alicja Surowiec-Komarnicka
Urząd Miejski w Świdnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Ministerstwo Edukacji Narodowej Centralna Komisja Egzaminacyjna Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Rzecznik Praw Dziecka