Dzisiaj: Środa, 17 lipca 2019
 Czytających: 26

2019.01 Konkurs Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro

Zachęcam do udziału
w XX edycji ogólnopolskiego konkursu
geologiczno-środowiskowego
„Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

odbywającego się w roku 2019 pod hasłem
„POTĘGA ŻYWIOŁÓW ZIEMI”

 

Konkurs

 

I etap konkursu — finał regionalny (półfinał):

Drogi uczestniku konkursu! Puść wodze swojej wyobraźni, fantazji i udaj się w podróż, której celem będzie spotkanie z najpotężniejszym Twoim zdaniem żywiołem, który najmocniej odcisnął swoje piętno na wyglądzie naszej planety lub spowodował największe jej spustoszenie.

 

Termin składania prac: 8.03.2019r.

Konkurs dla uczniów kl. IV-VI.

 

Warunki formalne przyjęcia pracy:

  • format prac – A4 na płaszczyźnie, technika dowolna (grubość pracy w przypadku płaskorzeźby – do 2 cm),

 

Wraz z pracą należy przesłać formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletnich autorów (do pobrania u opiekuna).

 

Mieszkamy na planecie żywiołów. Staramy się je poznać, zrozumieć, a nawet okiełznać i wykorzystać ich moc. Z pewnym wyprzedzeniem i w miarę precyzyjnie potrafimy już dziś przewidzieć wylewy rzek, uderzenia huraganów, a nawet upadek meteorytu, ale kataklizmy natury geologicznej często pozostają dla nas tajemnicą niemal do ostatnich sekund przed ich nadejściem. Wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, fale tsunami, to fascynujące i jednocześnie przerażające spektakle przyrody, uwalniające w ułamkach sekund niszczycielską energię, która przypomina nam o potędze żywiołów i bezradności człowieka wobec sił natury.

 

W długiej, liczącej około 4,6 miliarda lat historii Ziemi zjawiska te zdarzały się wielokrotnie. Właściwie od momentu, kiedy ostygła i utworzyła się jej twarda skorupa skalna, podlegała ona nieustannym zmianom zachodzącym pod wpływem żywiołów obdarzonych ogromną siłą – destrukcyjną, ale też twórczą. Zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości, kształtują one oblicze świata!

 

Opiekun konkursu: Alicja Surowiec-Komarnicka

Aktuallizacja: 2019.02.14 - 12:33 / Autor: SP315
Urząd Miejski w Świdnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Ministerstwo Edukacji Narodowej Centralna Komisja Egzaminacyjna Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Rzecznik Praw Dziecka