Dzisiaj: Czwartek, 22 października 2020
 Czytających: 85

2016.09 - Projekt "Orientuj się w Świdnicy"


Nasza szkoła w tym roku szkolnym przystąpiła do projektu „Orientuj się w Świdnicy”.

Organizatorem Projektu jest Urząd Miejski
w Świdnicy oraz Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej, natomiast partnerem jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy. Za wysoką jakość map i innych drukowanych materiałów odpowiada Drukarnia AQRAT.


Projekt „Orientuj się w Świdnicy” przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych
w Świdnicy z klas od 4 do 6 i polega na przeprowadzeniu zajęć o Biegu na Orientację (BnO) wraz z ćwiczeniami praktycznymi z wykorzystaniem mapy. W tym celu kartograf przygotowuje specjalistyczną mapę terenu szkoły wraz z zaznaczonymi „punktami kontrolnymi” do odnalezienia w terenie.

 

Następnie podczas 45-minutowej lekcji dwóch trenerów przeprowadza dla każdej klasy zajęcia. Lekcja składa się z części teoretycznej, podczas której trenerzy opowiadają
o tym co to są biegi na orientacje, uczą jak korzystać z mapy czyli jak prawidłowo ją ustawiać (zorientować mapę), zlokalizować się, odpowiednio czytać topografię terenu oraz naniesione znaki. Po wprowadzeniu w teorię BnO odbywa się najciekawsza część zajęć, czyli część praktyczna w terenie, podczas której dzieci, pojedynczo lub
w grupkach, mają do wykonania dwa zadania polegające na znalezieniu naniesionych na mapie punktów kontrolnych w rzeczywistym terenie wykorzystując zdobytą wiedzę.


Równocześnie do prowadzonych zajęć szkolnych zaprojektowane i wykonane zostaną
w Parku Młodzieżowym w Świdnicy tzw. stałe punkty do orientacji terenowej BnO wraz
z umieszczeniem tablicy informacyjnej o Projekcie.


Projekt „Orientuj się w Świdnicy” zakończy się w październiku przekazaniem wszystkich map terenowych powstałych w celu realizacji projektu, sprzętu treningowego do uprawiania orientacji terenowej do powszechnego użytku przez mieszkańców Świdnicy oraz mapy Parku Młodzieżowego w Świdnicy wraz z infrastrukturą stałych punktów BnO.


Ponadto 26 października 2016 r. w Parku Młodzieżowym zorganizowane zostaną zawody w Biegu na Orientację, na które zostaną zaproszeni wszyscy nauczyciele wraz z uczniami szkół biorących udział w projekcie jak również wszyscy mieszkańcy Świdnicy.

 


                                                                                                                                                                           Opiekun: Renata Jastrzębska
 

Aktuallizacja: 2016.09.22 - 06:26 / Autor: Webmaster
Urząd Miejski w Świdnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Ministerstwo Edukacji Narodowej Centralna Komisja Egzaminacyjna Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Rzecznik Praw Dziecka